Bruchos Cannabis seeds

Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Cannabisu

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

Cannabis Seeds

Paragrafy kolem pěstování a držení konopí?

PARAGRAFY PO NOVÉM ROCE

 

Jaké jsou vlastně nyní paragrafy kolem pěstování a držení konopí? Zajímají nás především dva a na ně navazující vládní nařízení.

Paragraf 284, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu: "Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty."

 

Paragraf 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku: "Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty."

 

Výňatek z nařízení vlády: Za malé množství pěstovaných rostlin konopí se považuje pět rostlin bez ohledu na jejich vzrůst a rozměry. Za malé množství drogy se považuje: marihuana (delta9-THC) více než 15 gramů sušiny a zároveň více než 1,5 g delta-9THC. Hašiš (delta-9-THC) více než pět gramů a zároveň více než jeden gram delta-9-THC.

 

Co ale právně znamená, že je něco jen přestupek? Laskavý čtenář se nemusí obávat mých výkladů - o vysvětlení jsem požádal známého pražského advokáta JUDr. Tomáše Sokola. Co vlastně nová legislativa znamená pro občany?

"Pro skupinu občanů, kteří se tímto koníčkem zabývají - ostatních se změna nedotkne vůbec -, kteří budou držet malé množství konopí nebo pěstovat malé množství rostlin, odpadá nebezpečí trestního stíhání, což je zásadní změna. Pokud se ptáte na legálnost domovní nebo osobní prohlídky v kontextu nového zákona, je především třeba zdůraznit, že tyto prostředky, především domovní prohlídku, musí povolovat soud a povolí ji jen v případě, kdy existuje důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin. Jestliže někdo ponese domů dva kufry něčeho jiného a vypadne mu marihuana, tak se mu může stát, že se dočká domovní prohlídky, i když to, co mu vypadlo z těch kufrů, bylo malé množství, protože policista se mohl domnívat, že ty kufry byly marihuany plné. To říkám jen jako příklad, ve skutečnosti pravděpodobně u člověka, jenž bude pouhým konzumentem a policie u něho nebude mít podezření na distribuci, či dokonce distribuci za úplatu, žádná domovní prohlídka nebude."

www.vyplnto.cz/databazedotazniku/marihuana-a-sex/ vyplnit dotazník.

 

RADY DO KAPSY

 

Body, které je potřeba mít na paměti, pokud se uživatel nechce dostat do problémů, vznikly na základě podkladů společně vytvořených centrem adiktologie 1. LF UK, Národního monitorovacího střediska pro drogy a Národní proti drogové centrály. A otiskuje je Reflex, jenž tradičně věnoval konopí maximální pozornost, takže lze říct, že v současnosti zavládl v České republice úplný drogový smír - akademická obec, vládní úřad, policie a média se shodly na společném textu.

- V České republice došlo k dekriminalizaci, ne k legalizaci, takže jakékoliv držení drog, včetně konopí, je protiprávní, byť už jen podle zákona o přestupcích. Policie tedy má vždy právo marihuanu zabavit, i když jí máte jen malé množství, a stále má právo stíhat veřejné kouření marihuany, byť jako přestupek, nikoliv trestný čin. Za přechovávání pro vlastní potřebu tedy může stále občan dostat pokutu až patnáct tisíc korun.

- Za přechovávání marihuany pro vlastní potřebu v množství větším než 15 gramů trávy nebo pět gramů hašiše stále hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

- Nedošlo ani k legalizaci pěstování, pět rostlin konopí pro vlastní potřebu už však není trestným činem, ale pouze přestupkem, za který hrozí až patnáct tisíc korun pokuta. Policie má proto právo zabavit i jednu jedinou kytku. Stále tedy nelze pěstovat marihuanu na předzahrádkách.

- Za pěstování více než pěti kytek stále hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

- K uvolnění došlo pouze v oblasti přechovávání drog pro vlastní potřebu a pěstování malého množství rostlin pro vlastní potřebu. Vývoz, dovoz, prodej i (velmi častá) bezúplatná distribuce marihuany v sebemenším množství stále zůstávají trestným činem, za nějž hrozí vězení.

Autor článku:

Jiří X. Doležal

http://www.reflex.cz/Clanek38708.html

 
Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Konopí .Veškeré informace zde uvedené jsou informačního charakteru.Děkuji společnosti webgarden pro umožnění vytvoření těchto web stránek.Doufám,že se vám bude na těchto stránkách líbit,a že zde získáte spousta cenných informací nejen o Cannabisu.S pozdravem Bruchos/děkuji za podporu všem uživatelům těchto stránek,doufám,že se mi alespon trochu podařilo uskutečnit mé představy o těchto stránkách,i když vím,že Bruchos Cannabis seeds stránky budou chtít do budoucna rapidně zlepšit vzhled a celkovou orientovanost a přehlednost...každopádně mockrát děkuji všem návštěvníkům,kteří tyhle stránky svými návštěvami i hlasy neustále podporují.Ještě jednou díky.Budu se snažit Bruchos Cannabis Seeds vylepšit...s pozdravem Bruchos