Bruchos Cannabis seeds

Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Cannabisu

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

Cannabis Seeds

Návrh změny zákona ohledně Cannabisu

 
 Návrh změny zákona 

V návrhu na změnu Trestního zákoníku (TZ) jsou uvedeny „drogové paragrafy “, které 14. března 2008 postoupily do druhého čtení v Poslanecké sněmovně ČR
Navržené změny neporušují mezinárodní úmluvy ČR.
Navržené změny se promítnou do novelizace zákonů, které jsou uvedeny v příslušné dokumentaci pro projednávání TZ.

Nenavrhujeme žádnou změnu: § 281 (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy), § 284 (výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu) a § 285 (šíření toxikomanie)

Navrhujeme změny: § 282 (změna občanům umožní vlastnit potřebné množství konopí k terapeutickým účelům a dovolí realizovat výzkum) a § 283 (změna občanům umožní pěstování dostatečného množství konopí pro terapeutické účely a dovolí realizovat výzkum).

Změny označujeme tučně a kurzívou.

§ 282
Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
V § 282 zabývajícím se přechováváním drog navrhujeme změnu vložením nových odstavců 2 a 3, odstavec 4 je původní odst. 2, odstavec 5 je původní odstavec 3.

 1. (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí a pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
 2. (2) Neoprávněným přechováváním omamných látek uvedených v odstavci 1 pro vlastní potřebu není přechovávání látky k výzkumným a vědeckým účelům dle zvláštního právního předpisu Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 3. (3) Neoprávněným přechováváním omamných látek uvedených v odstavci 1 pro vlastní potřebu není přechovávání látky k terapeutickým účelům v rozsahu do 1,5 kg sušených samičích vrcholíků konopí na každou zletilou osobu na období jednoho kalendářního roku. Oprávněné přechovávání podléhá oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví České republiky dle zvláštního právního předpisu.
 4. (4) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 5. (5) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 4 ve větším rozsahu.
 6. (6) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 4 ve značném rozsahu.

§ 283
Nedovolené pěstování rostlin
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
V § 283 zabývajícím se pěstováním rostlin s omamnou a psychotropní složkou navrhujeme změnu vložením nových odstavců 2 a 4, odstavec 3 je původní odstavec 2, odstavec 5 je původní odstavec 3.

 1. (1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu  konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 2. (2) Neoprávněným pěstováním rostliny konopí ve smyslu odstavce 1 není pěstování rostliny konopí k terapeutickým účelům v rozsahu, ze kterého bude možné vypěstovat nejvýše 1,5 kg sušených samičích vrcholíků konopí na každou zletilou osobu na období jednoho kalendářního roku. Oprávněné pěstování podléhá oznamovací povinnosti vůči Ministerstvu zdravotnictví České republiky na základě zvláštního právního předpisu.
 3. (3) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 4. (4) Neoprávněným pěstováním látek uvedených v odstavcích 1 a 3 není pěstování látek k výzkumným a vědeckým účelům dle pravidel Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 5. (5) Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 ve větším rozsahu.
 6. (6) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li  čin uvedený v odstavci 1 nebo 3 ve značném rozsahu.

Alternativa změn a zachování vládou navrženého znění § 282 a § 283 TZ:
Navržené změny lze řešit podzákonnou normou v definici prováděcího předpisu k § 282 a § 283 ods. 1. a nezasahovat do vládou navržené podoby TZ. Duchu trestního práva a podobě TZ tento postup vyhovuje více, protože definuje pouze neoprávněné, nikoli oprávněné pěstování či držení. Rizikem tohoto postupu je, že podzákonnou normu prováděcího předpisu lze měnit bez hlubší diskuse mezi zákonodárci a při změně postojů a vítězství militantních názorů může být situace velmi lehce změněna. Lidé pak nenajdou oporu beztrestnosti v zákonu.

převzato z http://www.konopijelek.cz/index.php?stranka=navrh-zmeny

 
Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Konopí .Veškeré informace zde uvedené jsou informačního charakteru.Děkuji společnosti webgarden pro umožnění vytvoření těchto web stránek.Doufám,že se vám bude na těchto stránkách líbit,a že zde získáte spousta cenných informací nejen o Cannabisu.S pozdravem Bruchos/děkuji za podporu všem uživatelům těchto stránek,doufám,že se mi alespon trochu podařilo uskutečnit mé představy o těchto stránkách,i když vím,že Bruchos Cannabis seeds stránky budou chtít do budoucna rapidně zlepšit vzhled a celkovou orientovanost a přehlednost...každopádně mockrát děkuji všem návštěvníkům,kteří tyhle stránky svými návštěvami i hlasy neustále podporují.Ještě jednou díky.Budu se snažit Bruchos Cannabis Seeds vylepšit...s pozdravem Bruchos