Bruchos Cannabis seeds

Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Cannabisu

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

ENcyklopedie PSYchotropních ROstlin

Cannabis Seeds

Aktuální zákon o Cannabisu v ČR

Aktuální zákon v ČR 

odkaz: http://www.legalizace.cz/?cat=12

V České republice není od 1.1.2010 pěstování méně než tří kytek trestným činem. Už bylo načase s konopím uzavřít mír – vždyť dnes tři milióny lidí v EU kouří marihuanu denně a  65 miliónů ji alespoň jednou vyzkoušelo.

 

140/1961 Sb. TRESTNÍ ZÁKON ze dne 29. listopadu 1961

aktualizované znění s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

 

§ 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
 2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,

 1. získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
 2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
 3. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,

 1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
 2. získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
 3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 187a

(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

§ 188

(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
 2. spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
 3. získá-li takovým činem značný prospěch.

§ 188a Šíření toxikomanie

(1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
 2. spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Výňatek ze schválené novelizace trestního zákona, paragrafy týkající se omamných látek a konopí platné od 1. 1. 2010

 
Na tomto webu můžete nalézt patřičné informace nejen o Konopí .Veškeré informace zde uvedené jsou informačního charakteru.Děkuji společnosti webgarden pro umožnění vytvoření těchto web stránek.Doufám,že se vám bude na těchto stránkách líbit,a že zde získáte spousta cenných informací nejen o Cannabisu.S pozdravem Bruchos/děkuji za podporu všem uživatelům těchto stránek,doufám,že se mi alespon trochu podařilo uskutečnit mé představy o těchto stránkách,i když vím,že Bruchos Cannabis seeds stránky budou chtít do budoucna rapidně zlepšit vzhled a celkovou orientovanost a přehlednost...každopádně mockrát děkuji všem návštěvníkům,kteří tyhle stránky svými návštěvami i hlasy neustále podporují.Ještě jednou díky.Budu se snažit Bruchos Cannabis Seeds vylepšit...s pozdravem Bruchos